Τον τρόπο εντοπισμού σφαλμάτων ενός τύπου φίλτρου

1. το πιάτο ώθησης δεν πατώντας ή πιέζοντας την δύναμης του υδραυλικού κυλίνδρου είναι μικρό?
2. το φίλτρο φαίνεται να έχει σπάσει ή Τσαλακώστε, Διπλώστε υπό πίεση.
3. η πίεση των συσκευών σε κάθε πλευρά της διασταύρωσης δεν είναι ομοιόμορφη,
4. στην πράξη, σειρά απέτυχε λόγω ακατάλληλης λειτουργίας?
Όταν το φίλτρο κατά τη λειτουργία παρουσιάστηκε πάνω από αυτά τα σημεία, προσέλκυσε την προσοχή των εργαζομένων είναι απαραίτητη. Τελική υπενθύμιση: όταν αποφορτίζεται, να είστε προσεκτικοί, ομοιόμορφα έξαψη πιάτου φίλτρων και πανί καθαρισμού, έτοιμο για την επόμενη χρήση.